Nasza kompleksowa oferta jest przygotowana z myślą zarówno o małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach. Zatrudnieni przez nas księgowi posiadają udokumentowane, wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości jak i uproszczonych form ewidencji zdarzeń gospodarczych. Naszym Klientom proponujemy:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Prowadzenie ewidencji ryczałtu:


Usługi administracyjno-biurowe:

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

Ewidencja majątku trwałego: